III Międzynarodowy Konkurs "Stolice Europy"

22 października 2011 roku w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie, obył się III Międzynarodowy Konkurs „Stolice Europy”. Patronat nad wydarzeniem objął m. in. Honorowy Konsul Generalny Rumunii w Kielcach, Michał Sołowow.

W konkursie prowadzonym w języku angielskim wzięli udział uczniowie w wieku 14-15 lat z Nyiregyhazy (Węgry), Brześcia (Białoruś), Koszyc (Słowacja), Łucka (Ukraina), Baraoltu (Rumunia) oraz Gimnazjum nr 9 z Rzeszowa. Jednym z celów konkursu było przełamanie barier i integracja młodych ludzi z różnych krajów.

Zakres wymaganej wiedzy obejmował historię, geografię i kulturę stolic krajów Unii Europejskiej oraz stolic Białorusi, Ukrainy i Rosji. Konkurs wygrała drużyna z rumuńskiego Baraoltu, drugie miejsce zajęła drużyna z Rzeszowa, a trzecie – drużyna z Łucka.

Honorowy Konsulat Generalny Rumunii w Kielcach przekazał uczestnikom konkursu  foldery i atrakcyjne wydawnictwa informacyjne o Rumunii.